بسم الله الرحمن الرحيم با سلام و احترام اگر به دنبال رونق كسب و كار خود هستيد ! * اگر مي خواهيد محصولات خود را به ديگران معرفي كنيد * !اگر مي خواهيد از رقباي خود پيشي بگيريد ! * اگر دنبال معرفي خدمات خود به همشريان هستيد ! اگر مي خواهيد در دهكده جهاني آدرس مشخصي داشته باشيد ! اگر مي خواهيد كه از قافله علم و دانش عقب نمانيد! و اگرمي خواهيد با كار با رايانه در منزل لذت ببريد ! چارۀ كار شما در دست ماست ساعت تماس 15 الي 17 با شماره همراه 09139980468 همشهريان عزيز همداني در صورت علاقه وب سايت ما را با نام « همدان كار » لينك نموده سپس ما را خبر دهيد تا ما نيز شما را لينك نماييم . اميدوارم با نظرات خود ما را در کيفيت بخشيدن به اين وب سايت ياري فرماييد ، ...

همدان کــار

همدان کــار

همت از شما کار از ما

با  سلام  خدمت  دوستان عزیز ملایری 

جهت دانلود  اسکرین  سیور  بسیار  زیبای  دریاچه کوثر ملایر که  به  همت  مدیر  وب  سایت  همدان کار طراحی شده  است به  سایت ما  سر زده  پس  از  دریافت  برنامه جهت  گرفتن  پسورد  با  شماره  همراه  09139980468  تماس حاصل فرمایید . 

09139980468


 

نوشته شده توسط معمار در چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ ساعت 22:3 موضوع همدان شهر من | لینک ثابت


روستای شما کجاست ؟؟؟

راستی روستای شما وبلاگ دارد ؟

ساکنین  روستاهای  زیر در صورت  داشتن سایت یا وبلاگ ،  ما را به  اسم همدان کار لینک نموده   و خبر دهند تا در اولین فرصت آنها  را لینک نماییم !!!

آرپادره آقا بلاغي آقچه خرابه  آقچه لوچه اب انبار  اب باريك  اب باريك  اب مشكين  ابدالان  ابدر  ابراهيم اباد   ابرلاق   فلي  ابرلاق عليا  ابرو  ابرومند   ابشينه  ابوالفتح اباد  ابودردا  ابهندو  اجاق  اجرلو   اجين    احمداباد    احمداباد  احمداباد  احمداباد   احمداباد   احمداباد  احمدابادتپه   احمداباددارياب   احمدابادعليا   احمديه (احمدروغني )   اختاچي ارته بلاغ   ارتيمان  اردكلو  ارزان فود   ارزووج   ارگس سفلي   ارگس عليا(قلعه رفيع )   اريكان   ازناو   ازناو   ازناوله   ازنهري اسداباد اسكنان

اسلام آباد(دولت آباد)

اسلام اباد

اشاق قلعه

اشتران

اشترجين

اشترمل

اشميزان

اصله

اغجه سيدان

اغچه خرابه

اق بلاغ

اق تپه

اق تپه

اق چاي

اق داش

اق كهريز

اقاج

اقاجان بلاغي

اقبلاغ اق داق

اقبلاغ لتگاه

اقبلاغ مرشد

اقچلو

اقچه قيه

اقداش

اقداش

اقدره

اقكند

اقكند

اكبراباد

اكبراباد

اكبراباد

اكبراباد

اكله

اكنلو

الان سفلي

الان عليا

الفاوت

النجه

امام زاده زيد

امامزاده اسماعيل

امامزاده پيرنهان

امامزاده خاتون

امامزاده عبداله (خان اباد)

امتلر

امزاجرد

اميراباد

اميراباد

اميراباد

اميراباد

اميرابادعلي نور

اميرابادكرد

اميرالامرا

اميريه

امين اباد

امين اباد

امين اباد

امين اباد

انجيرباغي

انجيره

انصار

انصارالامام

انوچ

اوچ تپه

اوچ تپه

اورته قميش

اورزمان

اورقين

اورياد

اوزن دره

اوليايي

اهوتپه

ايده لو

ايده لو

ايرانه

ايستگاه مخابراتي شهيدقندي

ايستي بلاغ

ايلان لو

ايوراع

ايوك

باباپير

باباپيرعلي

باباحصاري

باباخنجر

بابارئيس

بابارستم

بابارود

باباعلي

باباقاسم

باباكمال

بابان

بابانظر

بابلقاني

بادامك

بادخوره

بادكوه

بارابند

بازران

باشقورتاران

باغچه

باغچه

باغچه غاز

باغكوه

باقراباد

بالاجوب

بانسره

بديع اباد

برجك

برجكي

برفيان

بركت اباد

برگچه

بره فراخ

بزچلو

بزينه جرد

بشيراباد

بشيكتپه

بلرتو

بندامان

بوجان

بوجين

بور

بوربور

بوستاندر

بوياقچي

بهاراب

بهاره

بهرام اباد

بهكندان

بياتان سفلي

بياتان عليا

بياج

بيان

بيتروان

بيدكرپه سفلي

بيدكرپه عليا

بيدكرپه وسطي

بيش اغاج

بيغش

بيفانج

بيوك اباد

پاتپه گونسبان

پادگان همدان

پاوان

پايگاه هوايي نوژه

پاينده

پرلوك

پرورق

پريان

پشتجين

پل شكسته

پل شكسته

پليكان

پنبه در

پهن اباد

پهنه بر

پيرانبار

پيربادام

پيربگ

پيرخداوردي

پيرسواران

پيرشمس الدين

پيرغيب

پيرملو

پيرميشان

پيروز(پرئ )

پيريوسف

پيله جين

پيهان

تاريك دره بالا

تاريكدره پائين

تازه كند

تازه كند

تازه ناب سفلي

تازه ناب عليا

تازه ناب محمدباقر

تازه ناب وسطي

تاوه

تپه ديبي

تپه علي

تپه يزدان

تجرك

تخت

تختي اباد

ترخين اباد

ترميانك

تفريجان

تقي اباد

تكمه داش

تكه

تكيه

تله جردسفلي

تله جردعليا

تموزان

توانه

توتل

توچقاز

توسك سفلي

توسك عليا

تولكي تپه

توييجين

تيميجان

جاميشلو

جاورسجين

جرا

جربانلو

جريا

جزوان

جعفراباد

جعفراباد

جعفراباد

جعفراباد

جعفريه

جگنلو

جمشيداباد

جنت اباد

جوراب

جوزان

جهاداباد

جهان اباد

جهان اباد

جيجان رود

جيجان كوه

جيغي

جين طراقيه

جيهون اباد

چارق

چاشت خوره

چال بقا

چالو

چاله كند

چانگرين

چاه بهار

چايان

چايان

چپق لو

چپقلو

چپقلو

چشمه پهن

چشمه پهن ننج

چشمه زورق

چشمه ساران

چشمه علي

چشمه علي محمد

چشمه قصابان

چشمه قنداب

چشمه كبود

چشمه كبود

چشمه ماهي

چشمه ملك

چشمه ولد

چشين

چقاصراحي

چمكبود

چناران

چنارسفلي

چنارعليا

چناري

چوتاش

چورمق

چورمق

چولك اصلي

چولك قپانوري

چهاربلاغ

چهارچشمه

چهارسوق

چهارطاق

حاتم اباد

حاجي اباد

حاجي اباد

حاجي اباد

حاجي اباد

حاجي اباد

حاجي ابادكرك

حاجي تو

حاجي خدر

حاجي مقصود

حبشي

حبيب اباد

حرم اباد

حسام اباد

حسام اباد

حسن اباد

حسن اباد

حسن اباد

حسن ابادامام

حسن ابادشورين

حسن ابادقوش بلاغ

حسن ابدال

حسن تيمور

حسن قشلاق

حسن كوسج

حسين آبادبهار

حسين اباد

حسين اباد

حسين اباد

حسين ابادباباخنجر

حسين ابادچولك

حسين ابادسركان

حسين ابادشاملو

حسين ابادگيان

حسين ابادلتكا

حسين ابادناظم

حصارقره باغي

حصارقوجه باغي

حكان

حمزه لوسفلي

حمزه لوعليا

حميل اباد

حيدراباد

حيدره پشتشهر

حيدره دارامام

حيران

خاكريز

خاكو

خالق وردي

خبرارخي

خدري

خردمند

خلج

خلعت اباد

خليل كرد

خم خسرو

خماجين

خماجين

خمايگان

خنجراباد

خنداب

خواجه حسيني

خواجه حصار

خواجه كندي

خورونده

خوش اباد

خوشاب سفلي

خوشاب عليا

خير آباد

خيراباد

خيراباد

خيراباد

خيرقلي

خيمه گاه

داراني سفلي

داراني عليا

دارچم

دارسيبه

دارقشلاق

دارياب

داس قلعه

داق داق اباد

داليچو

داويجان

داييلر

درانه

دربند

درجزين

درواز

دره ابراهيم

دره اميدعلي

دره چنار

دره راست

دره ميانه سفلي

دره ميانه عليا

دره ميرزا

دستجرد

دستجرد

دشت اباد

دشته

دوبراله

دوچشمه

دورنيان

دورودان  /قلعه آجل بيگ /

دوريجان

دولايي

دولت اباد

دولت اباد

دولت اباد

دولت ابادحاجيلو

دولوجردين بالا

دولي

ده بوره

ده بوره

ده پياز

ده چانه

ده چقايي

ده حيدر

ده دليان

ده سرخه

ده سفيد

ده شاكر

ده فول

ده قره چاي

ده موسي

ده ميانه

ده نو

ده نو

ده نواورزمان

ده نوعلي اباد

دهقان ابادچولك

دهگلان

دهلق

دهلق

دهنجرد

دهنوسفلي

دهنوش

دهنوعبدالملكي

دهنوعليا

ديزج

ديناراباد

دينگله كهريز

رازين

راستگويان

راميشان

راوندعليا

راوندوسطي

راه هموار

راهجرد

رايگان سفلي

رايگان عليا

رباط زعفراني

رباط شورين

رحمن ابادانوچ

رحيم اباد

رزج

رزيني

رستم اباد

رسول ابادسفلي

رسول ابادعليا

رضاباغي

رضوانكده

رضي آباد

ركين

روان

روداور

رودباري

رودحسن سفلي

رودحسن عليا

روعان

ريواسيجان

زاپن

زارع اباد

زاغليجه

زاغه

زاغه

زاغه انوچ

زاغه طاسبندي

زاكان

زرامين سفلي

زرامين عليا

زرشگي

زرق

زرقان

زرين باغ

زمان اباد

زمان اباد

زمان ابادمحمداباد

زنگنه سفلي

زيرابيه

زين اباد

سادات اباد

ساربانلر

ساري بلاغ

ساري قميش

ساريجلو

سازيان

سالوك

سايان

سبزاباد

سداكباتان

سراب

سراب طجر

سراوك

سراي

سرايجوق

سرخ اباد

سرخ كند

سرخاب

سرخليجه

سرداراباد

سردره

سردوران

سرله

سعدوقاص

سفيدخانه

سگاوي

سلطان اباد

سلولان

سليلك

سليم سرايي

سليمان اباد

سماوك

سميران

سناج

سنجوزان

سنقراباد

سنگ سفيد

سنگ سفيد

سنگ سفيدننج

سنگ گران كوه

سنگده

سنگستان

سوباشي

سوتلق

سورتجين

سوري

سوزن

سوليجه

سهام اباد

سهران

سياچقا

سياه دره

سياه دره عليا

سياه كمر

سياه كمر

سياه گله

سيبدر

سيدشهاب

سيراب

سيراوند

سيردره (گاوگدار

سيستانه

سيف اباد

سيلك

سيلوار

سيمين ابرو

سيمين زاغه

شادكندي

شادمانه

شان اباد

شاوه

شركت مرغ همدان

شريف اباد

شريف ابادطجر

شريف ابادقوزان

شطزل

شعبان

شمس اباد

شنجور

شورين

شوشاب

شوق اباد

شوند

شهراب

شهرستانه

شهرك

شهرك صنعتي بوعلي

شهرك صنعتي ملاير

شيخ جراح

شيراباد

شيراوند

شيربرات

شيرين اباد

شيرين اباد

شيلاندرسفلي

صادق اباد

صادق ابادقپانوري

صادق لو

صفاريز

صيداباد

ضرب علي

ضياالدين

طاحون اباد

طاس تپه

طاسبندي

طاسران

طاهرلو

طايمه

طايمه

طجرسامن

طجرعلوي

طراقيه

طمچي

طواله

طويلان سفلي

طويلان عليا

ظفراباد

عباس اباد

عباس اباد

عباسيه

عبدالرحيم

عبدالملكي

عبدالمومن

عبدل اباد

عربلو

عسگراباد

عشاق

عشوند

عظيم دره

علمدار

علمدارسفلي

علمدارعليا

علوي

علي اباد

علي اباد

علي اباد

علي اباد

علي اباداق حصار

علي ابادايوراع

علي ابادپشتشهر

علي ابادپيرشمس الدين

علي اباددمق

علي ابادوركانه

علي صدر

علي مرادخواه

عليجوق

عمان

عمراباد

عنبرقنبر

عين اباد

عين اباد

عين اباد(قلعه اقابيك )

غازياتان

غلامعلي

فارسبان

فارسجين

فتح اباد

فرمانيه

فروز

فريازان

فسيجان

فهرومند

فيازمان

فيروزآباد طايمه

فيروزاباد

فيروزاباد

فيروزابادسفلي

فيض اباد

قادراباد

قادراباد

قادرخلج

قاسم اباد

قاسم اباد

قاسم اباد

قاسم ابادلك لك

قاضي مردان

قاطراولن

قان قانلو

قايش

قباق تپه

قباق تپه كرد

قبان قلي

قپچاق

قجراب سفلي

قجراب عليا

قديمي

قراتلو

قراقيه

قراكند

قراكند

قراگل

قرانقودره

قرايلر

قرخ بلاغ

قرخلر

قره اغاج

قره بلاغ

قره بلاغ

قره تگيني

قره داي

قزل اباد

قزل اباد

قزل حصار

قزلجه

قزلجه

قزلجه خرقان

قشلاق

قشلاق اميراباد(قشلاق غلام )

قشلاق انوچ

قشلاق بابارستم

قشلاق پوست شوران

قشلاق ده نو

قشلاق دهفول

قشلاق سفلي

قشلاق شيرازي

قشلاق عليا

قشلاق قباد

قشلاق گمار

قشلاق محمدي

قشلاق نجف

قشلاق ولي اله

قشلاق همه كسي

قصبستان

قطاراغاج

قطارقويي

قلش باغي  /قليج باغي /

قلعه استيجان

قلعه باباخان

قلعه باروداب

قلعه بختيار

قلعه جوزان

قلعه جوق

قلعه جوق زماني

قلعه ذراتي

قلعه زندليج

قلعه شاطربالي

قلعه شيخ

قلعه فتاحيه

قلعه قاضي

قلعه قباد

قلعه كرتيل اباد

قلعه نو

قلعه نوروز

قلعه نوگونسبان

قلقل

قلقل اباد

قلي اباد

قلي كندي

قلي لاله سفلي

قلي لاله عليا

قمشانه

قمشانه

قوچ تپه

قورجينه

قوزان

قوزليجه

قوزليجه

قوشجه

قوشيجه

قهوردسفلي

قهوردعليا

قيدلي بلاغ

قيلاب

قينرجه

قيه باغي

كاج

كارخانه

كارخانه قند

كاروانه

كرته وسج

كرتيل اباد

كرداباد

كردبلاغ

كرزان

كرفس

كرك

كرك سفلي

كرك عليا

كركان

كريم اباد

كريم اباد

كريم اباد

كساوند

كسب

كسلانقيه

كفراج

كل كبود

كلب حصاري

كلنجان

كله بيد

كله سر

كليجه

كليك

كليل اباد

كمازان

كمال وند

كمانكران

كمربنه

كمري

كمك سفلي

كمك عليا

كمندان

كنجوران سفلي

كنجوران عليا

كنجوران وسطي

كنجينه

كندبلاغي

كندتپه

كندر

كندهلان

كنگاوركهنه

كوانج

كوتاه دره

كوركهريز

كوريجان

كوزره

كوسج خليل

كوشك اباد

كوهاني

كوهين

كوي بلاغ

كهارد

كهريز

كهريزباباحسين

كهريزبقازي

كهريزجمال

كهريزحسين ابادناظم

كهريزسليم

كهريزصلاح الدين

كهكدان

كهنوش

كهنه حصار

كيتو

كيكله

كيني سايه

گاماسب

گاوزبان

گاوسوار

گاوكران

گدارپهن

گذرگجين

گراچقا

گرجايي

گردچم

گرديان

گرمك

گره چقا

گزل ابدال

گستر

گشاني

گل اباد

گل حيدر

گل خندان

گل دره

گل زرد

گل شير(افسريه )

گل گل

گلپراباد

گلدره انوچ

گلدره عليا

گلدسته

گلوشجرد

گليان

گماسا

گموش بلاغ

گمين قلعه

گنبد

گنبد

گنبدان

گنبدچاي

گنبدكبود

گنبله

گنبله

گنج تپه

گنجاب

گنجدر

گنجه

گندوز

گنده جين

گنده جين

گوانلو

گوجك

گورجيو

گورگز

گوشلان

گوشه بديع الزمان

گوشه سعدوقاص

گوشه كساوند

گوگ تپه

گولوند

گونلو

گيل اباد

گيوكي

لاله دان

لاميان

لتگاه

لطيف

لك

لك لك

لواشان

لولوهر

ليلاس

ليلان

ليلي يادگار

ماداباد

مالك اشتر

ماليچه

ماليچه

مانيزان

ماوي

ماهنيان

مبارك اباد

مبارك اباد

مبارك اباد

مباركين

محرا

محمداباد

محمدابادچولك

محمدي (سلطانيه )

محمديه سفلي

محمديه عليا

محموداباد

محموداباد

محموداباد

محموداباد

محموداباد

محمودوند

محموديه

مخور

مراداباد

مراداباد

مرتع بلاغ

مرغ اباد

مرويل

مزرعه بيد

مزرعه ديمور

مزرعه صارم

مزرعه كشاورزيان

مزرعه گيودره

مزرعه مهدي اباد

مسجدين

مسلم اباد

مسينك

مصلحان (قلعه خليفه )

معتصم آباد(جواديه)

معتمداباد

معدن كوه

معروف

مكربي

ملابداغ

ملاولي

ملوسان

ملهمدره

مليان

منجان

منصوراباد

منگاوي

منوچهر

منورتپه

موداران

موسي اباد

موسي اباد

موسي بلاغي (موسي خان بلاقي )

موييجين

مهاجراباد

مهاجران

مهان اباد

مهبار

مهدويه (قلعه مهدئ خان )

مهدي اباد

مهدي اباد

مهراباد

ميان اباد

ميانده

ميانزولان

ميانگران

ميرزاحصاري

ميرزاييه

ميشن

ميلاب

ميلاجرد

مين اباد

ميوله

ميهمله سفلي

ميهمله عليا

نازول

ناصح اباد

ناصراباد

ناكين

ناميله

نثار

نجف اباد

نجف اباد

نجفيه

نشر

نصرت اباد

نصرت اباد لك لك

نصرت ابادبهراز

نصيراباد

نظام اباد

نعمت اباد

نقده

نكيل اباد

نگاراباد

نگارخاتون

نمازگاه

ننج

نواباد

نوار

نوده

نوده

نورابادحاجيلو

نورابادسيمينه

نهران

نهنجه

نهندر

نير

نينج

واشان

واشور

ورازانه

وراينه

ورچق

ورداوردسفلي

ورداوردعليا

ورداوردوسطي

ورقستان

ورکانه

وركش

وروزين

وزندان

وسج

وسمق

وشت

وصله

وفرجين

وفس

ولاشجرد

ولاشجرد

ولي اباد

ولي سيراب

ولي محمد

وندراباد

وهمان

وهنان

وهنده

ويان

وير

ويرايي

هادي اباد

هارون اباد

هرهره

هريان

هريرز

هزارجريب

هلورسفلي

هلورعليا

همه كسي

همه كسي

هودرج

هوش

هيزج

يارمجه باغ

يارمقيه

يسرلو

يعقوب اباد

يكله

يكن اباد

يگانه

يلفان

ينگجه

ينگجه كرفس

ينگي قلعه

ينگي كند(ده نواسداله خان )

يوسف اباد

يوشانلو

يونجي

يونس

 

 برندگان  همایش پیاده روی خلیج فارس

برنده خودروی پژو 206

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره قبض

1 معصومه محمدی زعفر 135126

 

 

برنده خودروی پژو Roa

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره قبض

1 شهر بانو احمدی علی آقا 127030 

 

 

برنده خودروی پراید

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره قبض

1 نصرت اله الماسی احمد 406945

 

 

برندگان حج

شماره قبض نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

169386 ناصر مبین حبیبی 1

344543 خیراله جلال مخدومی 2

170866 ید اله نورالدین  مراد حاصلی 3

20134 مجتبی محمد پارسا منتهی 4

376527 گلاب علی علیرضا پیروز بهر 5

136624 علیرضا محمد رضا شکری راغب 6

136346 حسن صادق رنجبران 7

397971 عبداله فاطمه یوسفی 8

116754 محمد بهاره گرشاسبی فخر 9

385423 حسین فرنگیس شمخانی 10

290017 چراغ علی پیمان امیدی ساکت 11

208156 محمد بهرا پاشا پور 12

212777 محمود بهنام  باب الحواجی 13

212704 مرتضی نسا شهر ضایی 14

290205 امین محمد مهدی مهدوی 15

 

 

اسامی برندگان ربع سکه بهار آزادی

شماره قبض نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

402581 محمد ایرج ایزدی نوا 1

172960 نصرت الله امجد کرمی 2

130651 سید محسن سید شهلا صادقی 3

343947 اسدالله کلثوم فریدونی نوری 4

222558 یارمحمد رضا صباحی دلیر 5

208344 علی اکبر آرزو سرمدی 6

164427 امیر احمد گیلدا دائلیه 7

170814 سید یحیی اکرم السادات حجازی 8

361502 عباس زهرا مرسلی 9

331729 ناد علی هاشم نوری 10

391091 قربانعلی معصومه محرابی 11

330356 حسین علی پر گل سحاب نادر خانی 12

123912 محمد رضا زهرا گوهر پور 13

115615 علی مرضیه کرمی 14

103276 بهروز ناهید رضوانی جلال 15

330375 سیروس محمد نعمتی 16

113408 هادی ربیعه علیخانی 17

361616 رمضانعلی علیرضا حیدری 18

136973 اکبر قاسم یکه دار 19

350913 علی روح الله اخوان 20

138435 ابراهیم میلاد ایرانپور 21

117569 حشمت الله عباس نادری عزیز 22

194504 اصلان علی عباس نهنجی 23

132132 محمد هادی ریحانه قیاسی 24

353682 سیف الله ناصر 25

338154 علی صفدر سمانه خوشنودان 26

338108 محمد ولی حسین بکائی 27

131151 ابوالقاسم مهدی چراغ مغان 28

116023 رضا داوود نظری 29

291823 ناصر سوگند چایچی 30

389009 علی اصغر محمود صدوقی پور 31

163216 قاسم فاطمه نسرین 32

263932 رضا اکرم صنعت دوست 33

340506 کاظم فاطمه عزیزی 34

202555 محمد رضا مهرداد پیله وری 35

191927 قدرت الله ندا قادری 36

106231 حسن وجیهه منصوری 37

288157 حسین امیر حسین طلائی 38

373215 سید محمود آرزو رستمی 39

239847 سلطان علی مهدی اصلانی 40

224313 ابوالقاسم رمضان فرجی 41

164746 حسن مظاهر افراسیابی عنایت 42

102086 علی علی زارعی 43

251174 محسن شهره عزیزیان 44

328560 محمد اسماعیل نادری دلربا 45

146583 مسعود فاطمه کلاه چی 46

305788 حاج آقا حاجر بهروز 47

115692 علی حسین محمدی 48

285529 فرهاد امیر حسین رسولی 49

2930208 لطف الله طاهره علی پناه 50

238912 حسن علی نسرین خادمی 51

238899 شعبان عباس ترک تکمه داشی 52

382260 منوچهر پرستو آرام 53

235362 نظام علی طیبه صالحی سرور 54

229809 حسن علی فرشته محمدی 55

211136 حسن محمد فضل الله زاده 56

362980 بیگرضا جلال امیری 57

202525 شعبانعلی علی رفیعی 58

251530 خان محمد پروانه زارعی 59

260563 عزیز مهدی یارمطاقلو 60

 

 

اسامی برندگان پک ورزشی

شماره قبض نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

212693 حسین هانیه و حیدی فرد 1

350063 محمد حسین شهین اردلانی 2

400576 احمد جلال غلامی 3

151330 علی رضا محمد رضا معی وند 4

281041 جعفر پژمان بهرامی 5

207144 یحیی سیروس چنگیزی 6

169349 علی الهه موسیوند 7

122723 حافظ صغری شکری 8

140247 اکبر اصغر زاغه 9

202592 اسماعیل رضا برجی 10

164297 صاحب علی کرم علی  اکرمی نسب 11

273534 مهدی ریحانه صریخی 12

114032 داود فرحناز افروغ 13

124598 علی اکبر میترا بهمنیان 14

235963 گلابعلی وحید ارصلانی 15

113526 عباس محسن فامیل لیستان 16

271461 یداله لیلا زارعی صانع 17

164778 باقر داریوش مرادی 18

117528 حجت اله فاطمه کرمی 19

226128 خداد مرجان یزدی 20

 

 

اسامی برندگان لباس ورزشی 

شماره قبض نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

209953 شعبان یحیی ارجمندیان 1

357600 حمدالله سمیه اکبری 2

204024 فرج الله فاطمه عظیمی 3

102138 ابراهیم معصومه شفیعی شهیر 4

342211 محمد مهدی طیبه مطهری زاده 5

233063 نجات علی محمد رسول صفری 6

305762 علی طاهره بهرامی شایانی 7

409293 مهدی علی آجودانیان 8

377163 عباس هدیه غیبی فطرت 9

101458 بهبود مهرزاد شوشتری 10

116363 محمد ابراهیم راضیه غلامی 11

373515 نور محمد سیما رضا پور 12

271004 عسگر محمد مهدی پور محمدی 13

290604 عباس مرضیه تحریری 14

119678 شعبان محسن مکاریان 15

207190 علی سمیرا زارعی گلبار 16

124375 خدا یار عباس آقا محمدی 17

350938 غیب علی حوریه همتی 18

394163 رض حسین پوریا مداریان 19

308240 اصغر فاطمه شکیبا جم 20

338236 ایمانعلی الهام جگروند 21

328581 خسرو مونا پارسا راد 22

203512 میرزا علی حسین زارعی 23

301042 محمد قدم خیر شریفی کریم 24

417444 زبیر بهار آریان فرد 25

196509 یحیی زکریا رحمانی 26

256533 علیراد حسین حسینی 27

353672 حسین رضا قاسمی 28

165009 نادر علی علی زارعی 29

293312 عباس آرزو رنجبران 30

 

 

اسامی برندگان دوچرخه

شماره قبض نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

307542 علی مراد نورالدین جعفری نژاد 1

151495 اصغر فاطمه شهبازی 2

304531 محمد مهدی میرزایی 3

158193 حسین محسن زاده رضویان 4

175596 حسام الدین فریبا رضوی 5

308643 قربان علی سهراب حمیدی 6

293399 حسین آیناز احمدی مینا 7

155772 پرویز مهدی بیگ محمدی 8

286770 شاه کرم اعظم کرم خدایی 9

243173 اسماعیل رقیه خشنودی فر 10

414620 علی محمد رضا مالمیر 11

134816 جان علی علی حسنی 12

279308 حسین پروانه رنجبران 13

379913 حمید زینب شاهسوند 14

164893 عباس مهدی فعله گری 15

253799 محمد فهیمه محمدی مراد 16

120101 محمد فردوس مرادی 17

164071 محمد حسین سکینه انجلاسی 18

308852 فتح اله فریدون دهقانی 19

117512 محمد ابراهیم علی قره باغی 20

 

 

اسامی برندگان فوتبال دستی

شماره قبض نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

141016 علی سمیرا شکری 1

229981 احمد مهرزاد پور اسماعیلیان 2

279253 حسن محمد مهدوی مقدم 3

269188 علی رضا اسکندری 4

338112 حسین فائز بکایی 5

115354 اکبر ماهان صدیق پور 6

362943 سید غفار سید حسن حسینی 7

243204 غلام رضا داود امیدی امیدی 8

392777 حاج آقا زهرا رسولی 9

330292 نور علی مهین هندی 10

 

 

اسامی برندگان خانوادگی بلیط غار علیصدر

شماره قبض نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

343469 اسمعلی مریم قانعی 1

414955 ابولفتح طاهره نیک روش 2

154731 حیدر محمد مهدی چهار دولی 3

364201 نصرت الله افسر محمدی 4

393899 زیاد علی علی بابایی 5

115291 حجت الله عبادالله الوندی 6

156770 حسین مریم ترکمان 7

380708 سید محمود آرزو رستمی 8

392669 اسماعیل سید یحیی حسینی 9

365328 قاسم میلاد نیاجی 10

268194 الله کرم رحیم بشیری 11

250244 عبدالله ایران آریدن زاده 12

369177 اصغر اعظم محمدیان 13

256635 سبز علی حمید افشار 14

296341 محمد علی گل مراد جمشیدی 15

232900 علی رضا طاهره خضریان 16

303167 حسین محمد علی زهره وند 17

352414 اسدالله سارینا حیدری 18

241534 علی اصغر نسرین حیدری یمین 19

412964 علیداد علی بخشیان 20

407614 عزیزالله رضا بخشی 21

365327 محمد قاسم نیاجی 22

337565 رضا محمد سهیل بیاتی صفا 23

305906 عبدالله نرگس یوسفی 24

379358 احمد راضیه رفیعی 25

 

 

اسامی برندگان خانوادگی بلیط تله کابین

شماره قبض نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

111072 عرب علی احمد نظری 1

112149 خدا مراد اعظم قاسمی 2

392593 جعفر سحر بهروزی 3

109772 احمد مریم قدیمی 4

348174 غلامرضا بهزاد داس مد 5

226310 عباس آرش فرهنگی سلطانی 6

101166 عزت الله سما غلامی نوین 7

378605 نوروز علی فاطمه شیخی 8

204726 هادی اعظم رحیمی 9

376857 هادی امیر مهدی ضیاعی وحید 10

264290 علی بهناز علیان 11

144675 بشیر مریم دارانی 12

392158 صفر نسرین ظهیری 13

269617 مهدی الهه سیفی 14

153939 نصرت حسین جباری ثابت 15

118417 غلامرضا احسان اوشلی 16

124644 صفر علی معصومه ملکی 17

258517 حسین مه لقا مهیانی 18

121822 نصرت عباس غلامی ملول 19

297918 سید علی لیلا رضایی 20

338181 علی الله رضا مرادی 21

357484 مرتضی ماهان دوامی 22

293308 محمد رضا نیره شالی 23

203257 تقی مبینا فروتن زاده 24

104355 عیوض علی مجتبی جوادی خضریان 25

106861 اسد الله فاطمه موقر حسینی 26

233132 کرم حسین مریم شجاعیان 27

289703 غلامعلی قربان حیدری 28

101179 محمد معصومه یوسفی 29

376557 داریوش علی مرادی 30

293307 علی آقا مصطفی امیری شیخ 31

366341 داداش فاطمه حسین خان 32

247450 سیف علی مهدیه احمدی 33

102771 محمد حسین ایران سپهری 34

123581 ابوالحسن محمد حسین جلیلیان نشاط 35

104941 بشیر مهدیه زارعی 36

212824 علی اصغر رامتین قربی 37

283806 احمد لیلا حمیدی جاهد 38

102221 محمد رضا عادل طیبی بهروز 39

217401 محمد هادی مینا رجبیان 40

239852 علیرضا عمران عباسی فرزاد 41

202844 علیرضا مهدی نبی ئی 42

241021 علی اصغر محمد مهدی بابایی 43

357056 علی نقی اکبر رضایی 44

210593 علی هادی اجاقی 45

283974 ذبیح الله زهرا غدیر نیا 46

385424 حسین فاضل شمخانی 47

104222 احمد حسین رستمی نصب 48

296203 منوچهر میثم دارویی کرامت 49

178549 رضا معصومه چهاردولی 50

 

 

اسامی برندگان لامپ کم مصرف

شماره قبض نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

356628 علی معصومه حبیبی 2

225263 اسمعلی فریبا ساعی 3

241922 محمد حسین محبوبه عبدالر حمان 4

227001 محمد مهدی مردانی 5

201023 علیرضا محمد رضا رضایی معتقد 6

105211 عبدالعلی معصومه کوهی 7

374325 ناصر امیر صفری 8

236025 محمد رحیم زهرا عدیر 9

342491 علی مهدی زارعی 10

162003 اسد اله محمد سینا زنگنه نجفی 11

361161 مسعود حنانه کرمی 12

232879 حسن علی سعد اله سهرابی 13

352418 حسن علی علی سهرابی 14

299287 ابراهیم صغرا  قز تاش مصمم 15

306501 عباس معصومه مالمیر 16

259402 محمد عذرا صبوریان خو 17

174374 حسین فاطمه خدری دانا 18

291784 علی حوریه بهایی کراد 19

165929 نصرت اله ملیحه آیئنی 20

163036 عباس مهدی خدایاری معز 21

369318 علی اله سمانه آقا محمدی 22

413461 علی عباس یزدان بخش 23

215032 قنبر علی سمن ناز طهوری شایسته 24

233451 غلام علی قز تمام 25

406844 کاظم مهسا قهرمانی خالق 26

104535 صمد احمد سعیدی یگانه 27

267077 همت علی صمد داهور 28

124914 همت علی مرتضی حاجیلوئی 29

275347 هاشم زهرا طهوری همت 30

112951 زین العابدین صفی اله  قنبری یاوند 31

152598 قاسم معصومه چمن آرا 32

168003 رضا هادی نجفی 33

146104 علی شیما زندی پاک 34

156262 عبدالمجید سید کمال موسوی 35

295994 محمد عیسی کبری سهراب نژاد 36

196997 مهدی فرزاد غفاریان 37

362757 رمضان رضا درویشی 38

207059 کامران علی صالح زاده 39

275339 علی اکبر مصطفی صابر یگانه 40

196104 تقی فرزانه مهدی 41

340312 شاه میزا بهزاد یار مطاقلو 42

156968 علی حسین مریم حمدل دهقانپور 43

226090 صفر علی مهدی کریمی 44

166122 علی اکبر احمد مرادی 45

418908 محمد رجب سلیمانی 46

203716 محمد علی اکبر رستمی 47

132204 نصرت اله مهدی صادقی 48

338862 حشمت اله هاشم رستمی 49

361221 احمد فاطمه بابالو 50

125071 میرزا حسن معصومه فازلی 51

328995 مصطفی محمد متین مشهدی 52

376736 محمد عرفان خدابندالو 53

196946 علیرضا شیما فخیمی ذاکر 54

376888 نظامعلی محمد رضا ثوابکار 55

118882 ذبیح اله فاطمه براتی 56

112450 کرمعلی زمانه بابا محمدی 57

366625 الیاس مبینا بهمنی 58

202050 مهدی امیر حسین یوسفی 59

269193 مسعود پویا اسدی تبار 60

282354 داود فاطمه امیری 61

257648 ناصر علیرضا مخدومی 62

282354 داود فاطمه امیری 63

348230 سعید مهدی ترک 64

124350 محمود اکرم عزیزی معز 65

376641 مسیح اله رسول طالبی 66

261682 داود سکینه سادات موسوی 67

307157 حسین حمید شه نواز 68

340480 کریم مهدی مقدم پور 69

338248 حمداله پروانه احمدی 70

222787 سعداله فاطمه سرخوش 71

338255 بیرام علی گلزار کیانی 72

304436 محمد جلیل صابریون 73

358129 علی اصغر نسترن زاهدی 74

366757 فرمان علی غلام رضا سلطانی 75

268642 حسین مهری یار مطاقلو نیازی 76

366756 محمد حسن جیران خدابنده لوئی 77

128115 محمد علی مهدی نوارانی 78

393999 یوسف علی صدیقه خدابنده لوئی 79

342454 غلامحسین محمد نورانی فر 80

393639 طاهر احمد بختیاری 81

138561 خلیل حامد خانی 82

267836 لطیف فرشید ملکی مقدم 83

202386 علی امین چراغی 84

330388 داد علی محمد یادگار 85

172692 جعفر حمزه اکبری 86

364429 رستم میرزا خانی 87

331283 علی عیسی شریفی سیامک 88

397269 علی اکبر علی اشرف یزدان پور 89

252556 رضا میثم معصومی 90

152613 خلیل زینب موحی 91

117168 محمد رقیه رضایی درخشنده 92

208988 مصطفی میلاد شهابی حراج 93

107019 خلیل بهاره سزا غلامی 94

224259 ابراهیم میثاق زندی 95

226693 اصغر غلام رضا صابری 96

302054 علی خان ابراهیم کیهانی حمید 97

242288 علی مصطفی خزلی 98

305817 احمد نعیمه فتاحی 99

305864 محمد علی نانلکی 100

418311 احمد حنانه حقی 101

156044 عباد اله رضا خانلری 102

172612 غلامعلی خدیجه خانواری 103

338243 محمد مصطفی یوسفی 104

172608 صحبت اله امیر محمد زندی 105

368904 اسمعلی جواد صفاری ناصر 106

406337 ناصر علی مجید ورمزیار 107

358228 محسن زهرا مرادی 108

109406 محمود فریده قلی پور 109

223178 عباس فرناز دوستی 110

219483 قاسم سجاد طالبیان 111

239992 احمد فریبا احمدی 112

164604 فتح علی فرهاد زیوری 113

409759 شریف ریحانه نیک نظر والا 114

289582 مدیر علی اختر بارپ 115

112520           خسرو محمد باقر مظفری 116

389091 حمزه علی میثم حضرتی 117

197000 مهدی فرامرز غفاریان 118

156054 خداداد لیلا پاک سیما 119

392373 عباس افسانه دینی 120

232535 بابا رضا مه لقا حیدری 121

156963 علی حسین علی رضا محمدی دهقانپور 122

403355 علی اشرف اعظم محمدی 123

393670 محمد صفر فرشید کرمی 124

393656 علی اصغر امید مرادی 125

415904 میرزا علی نجات علی ترابی مهوش 126

407334 احمد ناصر غفاری 127

129972 علی پگاه مهدی زاده 128

156909 مهدی علی عبدل قز گیجه 129

196701 رجب علی روح اله بقائی مهد 130

156897 فرامرز فائزه رجبی 131

362860 صیفی رحیم تیموری 132

417913 شعبانعلی مجتبی کریمی 133

123246 بهرام علی برات علی محمودی 134

369545 اسحاق اعظم نجاتی 135

222471 محمود احمد صالحی صابر 136

234595 محمد پرستو احمدی 137

200753 محمد زهرا بیات 138

143182 رسول زهرا صادقی معتمد 139

274282 محمد حسن لیلا داج 140

338341 علی احمد علیرضا بشیری نژاد 141

172505 غلامعلی حمید شایگان 142

359622 مسلم معصومه خونساری 143

268937 حیات علی معصومه جعفری 144

111772 حسین اکرم حسینی 145

218822 محمد رض مریم کاویانی 146

156045 عباداله عبداله خانلر 147

353642 وهاب فاطمه رئوفی یگانه 148

308666 حیدر حسین خدابنده لوئی 149

15353 رمضان علی منصوره قاسمی 150

277126 فریدون محترم شهبازی 151

286313 رضا اله رضا شجاعی 152

172459 احمد الهه عسگری 153

172458 محسن احسان وسیقی 154

198702 محمد عیسی فاطمه عباسعلی پور 155

356767 علی اکبر مریم قدسی 156

211624 بشیر فاطمه مختاری 157

260835 نصرت اله میلاد پرهیزکار 158

160016 یوسف حامد فعله گری 159

120406 علی نصیبه عزیزی 160

202221 منوچهر ویدا نوروزی 161

342737 مرتضی آرزو سلیمانی بدرابانی 162

344634 تقی علی گوزلو 163

159459 حسینی نرگس حاتمیان 164

264674 محمد هما بهمن زاده 165

172601 محمد رضا فاطمه بیکدلی 166

265941 علی مصطفی ترک 167

267499 رمضان علی اکبر برزگر 168

137739 امیر امین دوستی 169

267499 محمد علی صغری پاینده منصور 170

108277 علی فرزانه کمالی بشار 171

195869 فریدون سمیه صادقی 172

228865 حسین مهناز فوضیان 173

178967 محمد کاظم نرگس ترکمان 174

152561 علی محمد سعید عقیلی ناطق 175

307841 علی زهرا شریفی 176

159352 سهراب عارف انجمنیان 177

276991 غلام علی جلال بوجاری 178

235020 پاشا زرافشان کیهانی 179

174867 حجت امیر حسین قاضی خانی 180

199217 احمد ناهید بهمنایان 181

259815 محمود مرضیه دادفر 182

323127 محمد علی اصغر اسد بیگی 183

96137 صادق رضا احمدی 184

290653 حبیب اله لیلا فریمان 185

416734 علی اصغر سمیرا آرامی راد 186

145139 علی اصغر الهام متفی 187

308253 بهروز وحید دهقانیان خو 188

306964 محمدعلی امیر حسین فراهانی 189

122910 حمزه علی کبری خان محمدی 190

267185 هادی حمید رضا فرجی 191

355371 مرتضی مریم حجاریان 192

348359 محمد علی محمود میرزایی فلک 193

238645 کرم رضا بهنام نظری زاده 194

386840 عبدالرضا مریم شوقیان رجاء 195

369398 رضا علی هادی مردانی 196

155031 صفرعلی زهرا نو ترکی 197

268283 اسد اله مرتضی خزائی 198

118629 محمد قاسم جعفر قادری 199

140303 محمد تقی فاطمه کرمی 200

127099 علی اکبر سعیده احدی 201

226039 محمود احمد ترک 202

160756 باب اله مرضیه شیخ بابائی 203

148048 سید اکبر سید فرهاد رضوی 204

277876 غلامرضا محمد رضا پاکراد 205

154795 صفر علی محمد حیاتی 206

234471 محمد کریم محمد کریم قرناس 207

154805 حشمت اله آناهیتا بهرامی 208

382124 علی صفدر محمد علی رشیدی 209

307832 حشمت شاه اشرف محمدی شاملو 210

266950 حمداله خوشبخت یادگاری 211

307832 علی اشرف مازیار صارمی پور 212

256794 علی سمانه ورمزیار 213

210986 شادانه منوچهر چراغی 214

247326 روح اله عباس شهبازی 215

256290 حسن سعید وندالوند 216

338284 حسن جعفر ترابی 217

371242 علی غلامحسین اله یاری 218

382343 محمد علی نوریکتا 219

235793 نوروز علی امیر علی بهرامی 220

228946 حسن علی مرضیه فتح اله الهی 221

169059 - محمد هادی مونسی 222

419571 علی رضا کشاورزی 223

392307 ذکری جواد علی حمزه پور 224

372754 حسن شهره رضا نیا 225

247325 روح اله مریم شهبازی 226

128544 حمید فاطمه محمدی 227

163043 حسن امیر توکلی 228

235783 اسماعیل سیده ندا جعفری 229

402936 محمد امین مرادی 230

357951 اکبر مهدی هاشمی 231

243274 فریدون فائز رضایی 232

256489 محمد مهرداد نجفی 233

141162 غلامرض فاطمه مالمیر 234

282677 مراد حمید  قاسمی 235

309952 ماشاله امیر حسین زنگنه 236

251714 غلامعلی عسگر صولتی 237

250699 ید اله علی اصغر احمدی 238

194587 محمدحسین فاطمه سهرابی 239

355490 قاسم پوران کرمی 240

213061 محمد میترا سحر خیز 241

286580 محمد رضا بهاره مختاری 242

119602 محمد اسماعیل فاطمه بیات 243

103636 علی حسین معصومه شاه سپهردانی 244

251116 سید محمد سید مرتضی علوی 245

163124 حضرت قلی مجید عزیز زاده 246

160911 ناصر آرزو مطلبی 247

271049 حنیفه مریم نیکو پناه 248

238608 فرج اله حسینعلی نصرتی توفیق 249

141269 حمید ها نیه اصلاح چی 250

243092 محسن علی رضا عطری 251

256656 جهان بخش بیژن 252

378668 تقی طیبه ترک 253

382061 احمد محمود محمدی 254

331857 جلال سید حسن موسوی 255

226476 لطف اله عباس صفانتی 256

287944 عبدالعظیم محمد رضا اسماعیلی 257

242111 محمد رضا یاسر کریمی 258

364486 میرزا محمد زهری غلامی مقدم 259

243213 مصطفی نایب علی رضایی 260

109631 حسین سجاد شانه ساز 261

400723 معراج علی حسین محمدی نژاد 262

393513 عباس علی حشمت اله قمری 263

366505 محسن مهران رضایی 264

344761 حسین علی غلام علی قاسمی 265

377532 عیسی اله عبداله ابوالقاسمی 266

134921 شعبان اشرف شهبازی 267

198196 محمد حسین هادی روشن ضمیر 268

340296 جعفر ابوالفضل لک احمدی 269

201043 محمد رض سمیه نور محمدی 270

243143 نجات علی محمد باقر اسماعیلی 271

392300 علیرضا معصومه جمور 272

198004 صفر علی تاج سلطانی صفری پور 273

369313 اصغر مائده جعفری حقگوی 274

386695 جانعلی سحر زندی فر 275

165085 صمد هادی زارعی 276

208180 حسین معصومه غافلی 277

111879 رحمانعلی کبری کرمی 278

30005 حسین دنیا سلاحتی 279

371657 آقامعلی انسیه رحیمی جاوید 280

263048 حسن مجید محمدی سیبی 281

278494 آقامعلی معصومه نصری 282

139604 عبداله اسماعیل قادری پورنی 283

387816 عرب بیرام افشاری 284

356682 محمد معصومه دلفانی 285

364736 نجاتعلی علی اکبر زنگنه 286

350991 محسن ناهید کرمی 287

134871 یوسف سید محمد حسینی 288

349069 حسن احمد مجتبی مبارز 289

155407 جواد مسعود محمدی 290

164026 محمد رحیم طاهره پور درویشان 291

408538 یداله محمد صالح نادری عالم 292

247819 احمد اسد اله حسنی 293

4139 61 رض طاهره  اوقان 294

41906 رض سیامک زارعی لطیفیان 295

165427 محمد امین عبدی 296

299246 حسین مژگان ابتیل 297

13730 علی نور قدم برزگر 298

193730 غلامرض علی اکبر دهندگردی 299

101074 معراج علی شهبازی 300

306678 نصرت اله مریم موسیوند 301

348103 صفدر عباس دلوچی 302

236351 عرب علی ایران بهرامی 303

102545 علی سهیل رحیمی 304

376845 اصغر سمیه ملکی 305

108187 اسد اله مهدی علی خانی 306

28614 مهدی سپیده نظاملو 307

127151 وحید دانیال رضائیان  قرگوز لو 308

371143 عیوز خدیجه وهابی 309

293588 خلیل مهران تقوایی زاده 310

171715 مسعود نازنین شهبازیان 311

156408 حاجی علی فرزانه فرما نپور 312

366956 وحید علیرضا گل محمدی 313

152358 علی یاور محمد صالح 314

364113 اصغر تینا خزایی 315

364115 حسین نسرین کریم پور 316

218738 محمد راضیه جنتی 317

114804 علیقلی قدم خیر معصومی واشوری 318

390790 عباداله محمد فاضلی  نژاد 319

268783 حسین سیده کبری حسینی 320

114501 علی اکبر مجید سعدی 321

280127 علی محمد فاطمه قرائتی 322

305791 یوسفی علی دنیا سیفی 323

354864 عیسی علی حسین حسینی انیس 324

409613 کریم امین جهانگرد 325

414677 کمال زهرا جلیلی 326

326191 محمد علی مهدی حسنی 327

330422 فتح اله   عبداله شیران 328

161545 خسرو ناصر ساز جینی 329

207216 رحمت اله جواد شیر ینیا 330

118136 سعید امیر مهدی دلفانی 331

118136 علی گل الهام موسیوند 332

342799 صفر علی محمد معین دهقانی 333

112206 ابراهیم یوسف کهوند 334

157076 احمد معصومه دیدزاده 335

232070 محمد مصطفی حیدری 336

106846 بشیر علی رضا سوری 337

297084 علی سرور ستایش بهرامی 338

415942 محمدعلی فرهاد جوانبخت 339

342794 حسن علی زند 340

296207 هوشنگ ندا مردانی 341

3970247 ناصر مهدی غضنفری 342

164680 علی محمد مرضیه شهبازی 343

415028 یوسف فهیمه دلبندی 344

134443 غلامحسین امیر نقدی پیام 345

153951 امید اسماعیل ترابی 346

127925 عبداله فوزیه معدنی منصور 347

411211 احمد سمیرا پناهی 348

364776 اسماعیل صدیقه سرایدار همدانی 349

307725 ناصر سهیلا رحمانیان 350

365333 معصوم مریم سنایی کامل 351

389081 شاه مراد بتول موسیو ند 352

306438 شکر علی محمد نظری عنایت 353

365334 منصور مهدی رجبی 354

136974 - طاهره عبدالملکی 355

165675 حسن امیر حسین مجذوبی 356

239917 ولی اله احترام بهرامی رشید 357

126442 اصغر تقی صباغ 358

238943 جواد امیر حسین پور سائی 359

158607 مهدی آذر بیات 360

224925 باقر سعید غلامی 361

155514 مظهر محمد رضا مهری 362

117047 حسن مرتضی داودی 363

411413 صفدر رقیه وندایر 364

256869 محمد مسلم پور محمد 365

393538 علیرضا محمد رضا پیریای 366

351132 علی محمود مسعود صادقی 367

198409 علی زمان محبوبه مهرنیایی 368

207173 محرمعلی صفر علی تشمالی 369

189027 علی عسگر امین خسروی 370

164830 هاشم بهنام کرانی 371

164814 علی موسی کریمی کامیار 372

246319 راد علی محبوبه بصیری نیا 373

246322 محمد رضا ناصر قوامی مشفق 374

266588 گلابعلی حمید رضا پیروز بهر 375

153272 منوچهر شاهپور امیری 376

242845 خدایار ناصر محمدی خدمت 377

242867 علی فاطمه کاظمی 378

382347 محمد حسام نور یکتا 379

382299 علی مریم آژده 380

112551 قربانعلی میثم محسنی 381

188441 باقر شاهرخ اربطی 382

205052 احمد زهرا مهرجو 383

379768 محمد مهدی جواهری خدابنده لو 384

372356 منصور حمید مالمیر 385

395662 حسین ابراهیم پور شبانی 386

151644 ابوالحسن پروین حصار خانی 387

174513 حمید ندا امیدی 388

232781 ملک علی شهرام سلطانیان 389

307261 هادی انسیه خضریان 390

148218 اصغر محمد حسنی 391

119685 محمد محمد صادق توتونچیان 392

412198 عیسی مهدی روشن 393

365490 حسین زینب محمدی دوست 394

410911 فرج اله بهارک چگینی 395

192236 علی فاطمه مومی 396

192113 علی مریم قهاوندی 397

242152 علی حسین معصومه هاشمی 398

368209 احمد مراد پروین مالمراد 399

368328 جواد رویا غلامی 400

408540 ابوالفضل حمید ولید آبادی 401

408699 خیر اله اکرم سیفیان 402

368331 محمد زهره صالحی 403

103566 محمد امید طهماسبیان 404

371727 محمد قلی علیرضا حسنی 405

190577 ابوذر امیر محمدخزائی 406

271089 نایب علی مدینه خوشیاری 407

271205 محمد حسین محمد مهدی یاری 408

309638 مراد بهروز ترابعلی 409

245117 محمود معصومه طالبی 410

411736 شاداله طیبه نظری 411

246146 اکبر زهرا عمولر 412

254180 ذبیح اله معصومه امدادیان قانع 413

296276 ایرج بهزاد اسماعیل یگانه 414

329550 عیسی صدیقه زارعی 415

363954 بخشعلی علی پیر رضی 416

139622 جلال عزیزاله مظاهری 417

381481 جعفر مریم مقصود 418

296669 جعفر گودرز سلیمان 419

160914 محمد اکرم بابایی 420

178257 علی رضا محمد جانگیری 421

408931  رویا جامه بزرگ 422

205829 احمد پریسا زبرجدی 423

178075 شفیع بهزاد ترک شوند 424

103730 قربانعلی شهرزاد زنگنه نیا 425

127800 محمد محمد عطار 426

418397 یعقوبعلی احداله عبدامی فرد 427

156639 جعفر علی ورمزیار 428

227505 یوسف زهرا بیات 429

237153 شکور علی رحمت اله رحمی 430

330875 محمد احمد یادگار 431

354180 رضا ماهان توکل مومن 432

387494 جلال فاطمه بشیری 433

295071 علیرضا زهرا بهزادی وصل 434

1006 درویشعلی غلامعلی حمیدی نور 435

376250 شعبان رضا چاوشیان 436

220902 رسول ثریا رحیمی 437

405958 قربانعلی محمد همتی 438

252937 شهریار نیما رنگچیان 439

171666 رضا امیر فرشاد بامیان 440

351001 علی اله ذوالفعلی رسولی 441

231991 ناصر طیبه سعادت خواه همدانی 442

148905 علی محمد همائی فلاح پور 443

369600 حسن رامین فریدونی 444

129867 هادی مهدی مرادی بهجت 445

222807 رحمان مهدیس لا چینی 446

305029 محسن زهرا جواهری راد 447

268877 احمد مجتبی زینتی همت 448

188381 عباس فرزانه نوروزی 449

242634 حمید نازنین زارعی 450

361114 غلامعلی سیده مهسا حسینی 451

390947 رحمتعلی شریف موسیوند 452

107962 ابوالحسن پروین جوشنی 453

381510 رض عبداله بختیاری 454

271459 یداله زهرا زارعی صانع 455

164508 اصغر عاطفه بیات 456

268883 حسن علی مهدی رضایی 457

293672 فرهنگ هانیه قربانی 458

108500 عباس مبینا یگانه پرست 459

120810 گل محمد علی حسین عسگری گلرخ 460

328036 حسین قز تمام  داراب پور 461

114386 علی اکبر حمید حاتمی 462

201217 سید حسن منیره سادات حسینی 463

215318 ناصر وحید حمیدی 464

419766 لطیف عزیزه معظمی 465

340546 اکبر امیر محمدی 466

1377345 محمد زهرا کتابی 467

408921 محمد صادق حمید رحیمی 468

275981 پرویز مرضیه خدابنده لو 469

137346 مهدی داریوش علیمردانی 470

101748 ابوالقاسم زهرا روحی فر 471

257609 محمد علی زهرا رفیعی پاک رو 472

119424 ابوالقاسم جلال شکرائیان 473

300597 محمد محمد رضا خدایی 474

386197 محمد ولی میثم کبودی 475

170015 علی حسن احمد اسدی مهر 476

220093 علی محمد آزاده شاه کرمی 477

112463 محمد هادی افشین چهاردلی 478

382887 میثم علی مهین بی بی 479

263117 محمد علی شهر بانو اسفندیاری 480

412448 نظام عباس رضایی عزت 481

239723 رضا مریم دانشوری 482

367284 نظامعلی طیبه اردلانی 483

289647 احمد رامتین قاسمخانی 484

138414 سیف اله پریسا یمن شاد 485

289220 عباس فاطمه خورشید یان 486

348091 علی داود کاظمی لایق 487

225357 عیسی عادل مراد حاصلی 488

203592 محمد مریم صدیقی کامل 489

362465 علی کیامرث حور سرشت 490

329135 اصغر حسین یوسفی 491

146838 عبداله محمد عبدالی ورکانه 492

160915 حمزه علی سعید جعفری 493

2228195 مرتضی محمد یونسی 494

128912 سید اصلان سید جلال زینبیه 495

202837 فرضعلی مختار کاظمی برهمن 496

159478 حمید سینا انصاری 497

210321 کاظم جاسم احمدی 498

208105 علی اوسط حمید شریعتی 499

368889 علی اصغر فهیمه کوکبی فیض 500

189024  سهیلا حبیبی پور 501

118227 جواد محمد رضا کریمی 502

105824 محمد رضا مجتبی فراهانی 503

106425 جواد جلال حجتی فهیم 504

269034 نبی قربان برزگر 505

107325 علی محمد محمد صادقی فروز 506

372756 زکریا نسترن نورانی 507

338568 حسین علی محمد ملکی 508

372755 رضا مریم خداویسی 509

351101 محمد حسین زوار علی کاشفی 510

290228 سعید سمیه  مسعودیان 511

231792 علی ایمان احمدی 512

419892 میرزاآقا داود عطایی 513

165434 منصور الهام رنگ چیان 514

101049 رمضانعلی شعبانعلی رمضانی 515

102943 نبی الله سمیه زارعی 516

165594 عباس ستاره نوائی 517

236905 محمد مراد جمیله مریمی 518

212836 عطااله افسانه نور بخشی 519

134853 سیزعلی مینامشهدی 520

196179 محمد سید حواد حسینی 521

153597 حسن پروین مهرنیا 522

196175 محمد فرزانه سعادات حسینی 523

270820 علی زینب داودی 524

270817 امین محتبی مرادی 525

385490 علی اصغر مهدی صفدری سرمد 526

397150 عبدالعظیم اتنا عرفی تیا 527

132906 اسمعیل علیرضا رشیدی 528

243208 علامرضا داود امیری 529

293750 داود حسین ولی ئی تشریق 530

256606 علی اصغر فاطمه صفری هدایت 531

348654 غضنفر فاطمه ترک 532

196177 ابوالحسن سید محمد حسینی 533

374378 اسد اله حسین اله آبیار 534

244555 محمد صادق جواد ملکیان 535

213421 عبدالحسین حسین سنجری 536

212355 مراد صحبت حصاری 537

364314 حشمت اله رویا میرزا محمدی 538

160017 عسگر میثم رهنمون 539

160018 نادعلی دوستعلی مسلمی 540

115934 مسیح اله فاطمه کرمی 541

267741 فرج اله علیرضا طاهری 542

167331 صفر علی احمد حیدری 543

100406 رمضان خدیجه کاظمی 544

155967 حسین زهرا رسولی 545

413118 محسن افشین افشاری 546

203661 سیدعلی اشرف سیده الهام زنجانی 547

165342 عبدالحسین سعید بهرامی مسلم 548

140555 صفی اله یداله ایزدی مقتذر 549

167330 محمود مرتضی بهرامی عماد 550

260175 عبداله مهین توانگر زاده 551


408068 داود رضا نوروزی 552


256647  بهناز طینتی درشت 553

256584 علی جواد بهرامی 554

104677 هاشم صغری رضایی 555

367138 لطف اله مهری فقیه عبادی 556

131117 سید علی اکبر سید محمد رضا موسوی 557

358632 سید محمود آرزو رستمی 558

191192 یشیر مبلاد معصومی قطب 559

299069 حکیمه محسن رجایی نیا 560

134246 شعبان صفر مشهدی 561

372902 رحمتعلی فروغ ذهقانی 562

247250 اسمعلی مریم خانی 563

293257 میر حسین مائده یاری نصب 564

409500 محبتعلی بهاره سلطانی محمد زاده 565

328025 علی اکبر سمانه افلاکیان 566

151229 علی جمیله شکری 567

103265 مراد علی مبینا اکبری فرد 568

394526 مهراب محمد طهوابی 569

279179 رضا زهرا گرجی 570

208323 باقر اصغر محمدی صفار 571

417916 علی حسین محمدی 572

329148 محمد اسماعیل بهداد دزفولیان 573

198012 محمود علی اکبر یارمطاقلو 574

165003 هاشم شیما یگانه راد 575

279699 عبداله وحید یدالهی بصیر 576

103571 حسن سجاد حصار خانی 577

356393 یار ولی هما صاحبی شجاع 578

356177 نوروز علی قیصر رضایی 579

113463 آقامعلی طیبه شعبانی مقتدر 580

236420 علی زینب اسدی 581

235131 حشمت اله ابراهیم قراباغی 582

419738 علی محمد وحید گودرزی 583

122353 احمد فاطمه باقر زاده 584

286624 قادر رقیه دهقانی 585

323050 محمد میرزا سعید اسدی 586

200098 محمد فاطمه ترابی پرند 587

301635 بیرامعلی قربانعلی قره گوزلو 588

412915 جعفر علی قاسمی مهربان 589

130458 محمود محدثه مظفری احرار 590

 

 بیشتر  ساکنین  روستا های  همدان   دارای  نام های  خانوادگی  مختلفی هستند که    تنوع  آن  بیش  از  هزار  اسم می باشد  به  عنوان  مثال  تعدادی  از  آنان  را  به   شرح  ذیل می آوریم :

الهی  الوندی  اردشیری  استخری  اسفندیاری   آزادی  اردلانی  اربابی  آرزویی  آرشامی  ابراهیمی   اسماعیلی  امیدی  امیری آذینی   افشاری  الماسی   احمد  وند   استادی   الطافی   اصلاحی   ابویی  اسدی   آذر شاه   ا حمدی   اکبری   اصغری  آخوندی   الیاسی   ادراکی   احدی  ارشادی  امجد    بخشایی  براتی   باکری  بهرامی  بهرام پور   بهمنی   بیات   بیاتی  بابایی  بسطامی  بخشی   بهزادی  باقری   بهاری  پور محمدی  پیام جو   توسلی  تهرانی  تویسرکانی  ترکمان   ترکمن  ثریایی  حاصلی  حبیبی  حشمتی   حکیمی  حاکمی  حجتی  حمزه ای  حاجیلو  حمزه خانی  حاجی  حمیدی  خلیلی  خسروی  خسرو بیگی  خادمی   خدمتی  خدابنده لویی  خدایی  خدادادی  خیری    چهاردولی  چنگیزی   چاوشی جوادی  جابری  جلالی   جلیلی  جباری   جوکار  جعفری  جمشیدی     دهنوی دکتری   دلیری  دلبری  ذکری  ذاکری   ذبیحی   ذکایی  ذکاوتی   رحیمی  رحمانی   رضایی  رسایی  رسالت    رستمی   رشیدی   راحمی   رفیعی   راستگویان   رکنی   رنجبر   ربابی   روستایی   زهیری  زندی  زندیه   زاهدی   زرین  شجاع   زکاتی   زکاوتی   زمانی   زارعی   ژیانی  ژاله  ای  حجت  الاسلامی  ارجمندیان  مطهری   شایانی   مولایی  مولوی  مختاری   معبودی  مهندسی  محمدی  مظاهری  مرتضوی   موسیوند  مرسایی   مدنی  ملکی   مهدی مینایی  مهدوی    مومنی  مسلمی  مرآتی  مشکینی  مقبولی مخدومی   مرادی  مقیمی  محسنی   میکائیلی   مجدی  مسجدی   مسعودی   معیاری  مقیمی   محجوبی  منصوری  مجیدی   مدیری   شعبانی   احرار   نمازی   نادری   نظری  نیازی  ناظمی  نیکنام   نجفی  نعمتی   نادر بیگی   بگی   نوروزی   ناصری  نجاتی   نیکونام  نکونام   فلاحی  جواهری   جوشنی  داراب  پور   علیمردانی  عبدالی  ورکانه   برهمن  مریمی   نوائی  مهرنیا  سنجری  رهنمون   افلاکیان   ورمزیار  وارسته   ونایی  صالحی  وفایی  ولیئی  وصالی   وحدتی  وحیدی  صانعی  کرانی   آژده  مهرجو   شبانی  توتونچیان   روشن   قهاوندی   طهماسبی   رضی جامه  بزرگ   توکلی  رنگچیان  هو شیار هاشمی   همتی  قلیپور  حضرتی  دینی  ترابی  تیموری  شایگان   رئوفی  شجاعی   وسیقی  قدسی  پرهیزکار  گوزلو کمالی  بوجاری  دادفر  متقی  حجاریان   شاملو  وندالوند   مونسی  کشاورزی  صولتی  سحر خیز  مطلبی  عطری  یاوریان  یعقوبی  یساری  یاری  یوسفی  یونسی  توفیق  قمری  شانه  ساز  علی ضمیر  حقگوی  زندی فر  دلفانی  اوقانی  لطفیان   قراگوزلو   گمار  خزایی  جنتی  قرائتی  جهانگرد  شیران   غضنفری  نقدی  طبقی  طاهری   طیبی  طراویده   طراوتی  طالقانی   طلایی   ظریفی  ظرافتی  سلیمی  سلمانی  سهرابی  سرابی  سلطانی  سماواتیان   ستوده   سجادی  سلیمانی  سهامی  سهامیان   سرابی  سیاوشی  سهرابی   سرولدی  سرمدی  سعادتی   شریفی  شرفی   شهابی   شیراوند   شیری   شیر احمدی  شریعتی  شکری   صفوی  صلواتی  صولتی  صنوبری  صحرایی  صادقی  صالحی   صبحی   صباحی   علوی  علایی  علومی  عشقی  عباسی   عبادی  عاشقی   عبدی  عرفانی  عشاقی   عارفی  عیوضی   غلامی غلامپور  کسرایی کهوند   کبیری  کشوری  گیوه کش  گمار گودرزی   فکوری  فکری  فاطمی  فنایی  فاضلی  فضلی  فرهادی  فراهانی   قوامی  قهرمانی  قریشی محمدی  مصطفایی  مرتضایی  رسولی   امینی  پیغمبری  خاتمی مجتبوی  مجتبایی  حسینی   معصومی  صدیقی  بابایی   زهرایی  سجادی   جلالی   شکوری  شاکری  عالمی  عادلی  باقری  علومی  بهرامی  فخیمی  سلامی  غفاریان غفوری  امامی  حسنی علوی حیدری  اسلامی   سامی  یادگاری  شعبانلو  شعبانی  شیبانی  شعیبی شریفی  شرافتی  شرفی  شهبازی  شهینی  شهلایی  شفیعی  شهیدی  شایسته   شاهرخ  بیگی  قدرتی  قائمی  قشقایی  قادری  قزوینه   قزوینه ای  قزوینی   صادقی  صداقتی  صداقت   صدیقی  صابونی  صدفی  صدری  صدرایی  صنعتی  صبحی  صوفی  صفدری  ترک   ترکمان   تراویده   تهرانی طرحانی  سراغی  سلامت   سلیمی  سربازی  سرخوش  سلامی  سینایی  سعیدی  سعدی  سراغی  آقایی  طراوتی  طیبی  طاهری  طهوری  طاهایی  طهرانی  طهماسبی  براتی  باکری  بهرامی  کرمی کریمی  کرامت  کردلاری  کرامتی  کاشفی  کشکولی  کیانی  خوراکیان   کربلایی  کاظمی کتابی  میرزایی  مینایی  محبتی  رضوی  مستقیمی  مختاری  ملیکایی  ملکوتی  مهینی  موسوی  مهدیان   معصوم بیگی  یونسی  یساری  همدانی  همیانی  هنری هاشمی  هادیان  فکری  پاک خو  پاک نیت   پرویزی پروازی   مسکنی پرستویی پروینی پاشایی   عارفی  عرفانی  عقیلی  عقلی  عطاریان   عطاری  حسینی  حشمتی  حاتمی  حاکمی  حکیمی   حکمتی  حبیبی   محمدیان  گودرزی گمار  گوهری  گوهریان   گرجی  گلی  گل فروش   قنبری قمری  قمریان  قصابانی  قصابی  قنبرپور  قره باغی 

بهترین  بدترین   بزگترین  کوچکترین   قشنگترین    زشت  ترین    گرانترین  مطمئن ترین   بالا ترین   عالی ترین   پایین  ترین   زیبا  ترین   نیکوترین   شقی  ترین   بد  بخت ترین   دورترین   نزدیک ترین   قدیمی  ترین  جدید ترین   قویترین   عزیز ترین   بلند ترین   پست  ترین   مهم  ترین  با  ارزش  ترین   گرامی  ترین  کریم  ترین   ارزانتررین   همه  همه  کلمات  متضاد ی  هستند که  روزانه  چندین  بار  مورد  استفاده  قرار می گیرد ...  

تعدادی از روستائیان  در دهه  های  اخیر به  علل  مختلف به   شهرستان همدان  مهاجرت  و  در محلات  ذیل  ساکن می باشند :

خیابان  شهدا خیابان های  شریعتی  تختی  سنگ شیر  بابا طاهر  بوعلی  اکباتان   میدان  شاهد  امام حسین ع    عاشورا   امامزاده  عبدالله  فردوسی  جهاد  سپاه  بعثت مدرس فلسطین عین القضات     بلوار های  بهشت   الغدیر  آزادگان  خواجه  رشید   مدنی   منطقه های  سیلو   ده متری  هشت متری  مهدیه  میرزاده  عشقی   هگمتانه   سنگ شیر  طالقانی  نواب  صفوی   شکریه   شهرک  مدنی  بهشتی  فرهنگیان  چمران مدرس  الوند   بدیع  الزمان   مظفریه  سنگ سفید  کارگر  چمران  رسالت   کاشانی  جاده فقیره  جاده  مزدقینه   پیشاهنگی   آرامگاه  بوعلی  سینا  قائم  کولاب  گنجنامه  عباس آباد  ارم  مدرس  شهید زمانی  پاسداران   گرمانشاه  صدف  ذوالریاستین  بعثت  کوچه مشکی  نایب احمد  بلوار نبوت  توحید  پاستور  چهارراه امیر کبیر  بابک   جهان نما  کبابیان  تپه  حاج  عنایت  منوچهری سعیدیه  کوی استادان  کولانج  پردیس  آزاد غربی   شرقی  آرام  جاوید  سیزده خانه   سرپل یخچال  پل پهلوان ها   نایب احمد و...   ساکن هستند . 

 


 

نوشته شده توسط معمار در سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ ساعت 0:14 موضوع متفرقه | لینک ثابت


غار علی صدر

موقعیت جغرافیایی :

در روستاي عليصدر از توابع شهرستان كبودراهنگ و75 كيلومتري شمال غربي شهر همدان يكي از عجايب طبيعي جهان و نمونه نادري از غارهاي آبي قابل قايقراني به نام غار عليصدرواقع شده است كه به طول جغرافيايي 48درجه و 18دقيقه و عرض35درجه و18دقيقه داراي ارتفاع 1900متر از سطح درياست.امكان دسترسي به غار عليصدر ازسه مسير فراهم است

 در روستاي عليصدر از توابع شهرستان كبودراهنگ و75 كيلومتري شمال غربي شهر همدان يكي از عجايب طبيعي جهان و نمونه     نادري از غارهاي آبي قابل قايقراني به نام غار عليصدرواقع شده است كه به طول جغرافيايي 48درجه و 18دقيقه و عرض35درجه     و18دقيقه داراي ارتفاع 1900متر از سطح درياست.امكان دسترسي به غار عليصدر ازسه مسير فراهم است

1-همدان لالجين به بيجار كه جديد الاحداث و مناسب تر است.

2-از تقاطع سه راهي پايگاه هوايي نوژه ( در جاده همدان به رزن)

3-از طريق همدان به صالح آباد.


غار عليصدر در ارتفاعات ساري قيه ( صخره زرد)‌به وجود آ مده است.در اين كوه دو غار ديگر به نامهاي سوباشي و سرآب وجود دارد كه ترتيب 11و 7 كيلومتربا غارعليصدر فاصله دارند به لحاظ گسترش زياد لايه هاي سنگ  آ هك متبلور در منطقه امكان ارتباط بين غارهاي مذكور با غار عليصدر وجود دارد.

تاريخ پيدايش :

زمين شناسان قدمت سنگ هاي اين كوه را به دوران دوم زمين شناسي يعني دوره ژوراسيك ( 190 تا 136 ميليون سال قبل ) نسبت مي دهند و شواهد به دست آمده از درون غار حاكي از آن است كه اين غار پناهگاه انسان هاي اوليه بوده است .مردم روستاي عليصدر و روستاهاي اطراف از قديم الايام به وجود آن پي برده بودند واز آب آن بهره برداري مي كرده اند ولي هيچگاه كاربري گردشگري آن مطرح نبوده است تا اينكه در پنجم مهرماه 1342 گروهي 14 نفره از اعضاءهيئت كوهنوردي همدان غار عليصدر را مورد بازديد وكاوش قرار دادند. اين عده توانستند با وسائل ابتدايي مانند چراغ دستي و تيوب لاستيك مقداري در درون غار پيشروي كنند بازديد اين گروه در روزنامه هاي محلي منعكس شد ودر سال 1346 با پخش خبر كشف يك غار شگفت انگيز و بي انتها در سطح رسانه هاي ملي سيل محققان كوهنوردان و علا قمندان اثر طبيعي به سوي آن سرازيز شد . در سال 1352 كوهنوردان همداني دهانه ورودي غار  را به قطر 50 سانتيمتر تعريض نمودند واز سال 1354 استفاده عمومي از غار عليصدر آغاز شد در آن زمان اهالي روستا مسافران را با چراغ دستي قايق و پارو به ديدن قسمتهاي ابتدايي غار مي بردند .

چگونگي ايجاد:- در نتيجه تركيب آب حاصل ازبارش قطرات باران با گاز دي اكسيد كربن موجود در هوا تشكيل اسيد كربنيك ضعيف ونفوذ آن در زمينهاي آ هكي و انجام واكنش شيميايي تركيبي نا پايدار به نام بي كربنات كلسيم به وجود آورده است چون اين ماده در آب محلول است در درون لايه هاي آهكي ضخيم فضاهاي خالي ريزي ايجاد كرده واين فضاهاي خالي ميليون ها سال گسترش پيدا كرده و به مورور به هم پيوسته اند وبه عبارتي ميليونهاسال قلم صانع جهان خلقت به حكاكي ونقش آ فريني اين شاهكار شگفت انگيز مشغول بوده است تا اين غار بسيار وسيع در دل زمين ايجاد شده است .

زيبايي هاي غار عليصدر :- غار عليصدر از بسياري جهاد علي الخصوص به علت وجود گذرگاههاي ممتد آبي و درياچه هاي وسيع و قابل قايقراني كه در سرتا سر غار گسترده شده اند يك از زيبا ترين جلوهاي طبيعي ايران وجهان و پديده اي  منحصر به فرد در نوع خود ميباشد كه فقط در معدودي از غارهاي جهان مثل غار موليس در فرانسه و غارهاي شواليه وبوكان در استراليا چنين زيبائيهاي خيره كنندهاي وجود دارد آب درياچه غار بدون رنگ و بو ميباشد و مزه آن معمولي است وهيچگونه حيات جانوري در آن وجود ندارد درجه حرارت آن در طول سال ثابت ودر حدود 12 درجه سانتي گراد و به قدري زلال است كه تا عمق 10 متري با نور معمولي و چشم غير مسلح بخوبي قابل رويت است نتايج آزمايشهاي فيزيكو شيميائي بر رور آن نشان مي دهد كه در نقاط مختلف غار ثركيبات شيميائي آن نزديك به هم بوده وجزء آبهاي بي كربناته كلسيك سبك با  ph اسيديته نزديك به خنثي ميباشد وبدليل وجود املاح آهكي فراوان در آب غير قابل خوردن است از آنجا كه مازاد آب غار توسط رشته هاي مختلفي ( مثل چشمه شور ) به خارج غار هدايت مي شود لذا ? سطح آب در طي فصول و سالهاي مختلف به استثنا ء مواقع كم آ بي يك نواخت است ولي در مواقع كم آبي داراي نواساناتي بوده كه آثار آن برروي ديواره غار به خوبي مشهود است

آب غار در قسمتهاي مختلف آن از صفر تا 14 متر در نوسان است آب درياچه غار از چشمه هاي زير زميني ريزش مداوم آب از ديوار وسقف غار تامين ميشود كه منشا آنها به طور كلي از محل ريزشهاي جوي است سقف غار كه در بعضي قسمتها تا حدود 10متر از سطح آب ارتفاع دارد پوشيده از كربنات كلسيم خالص ودر بعضي قسمتها مخلوط با عناصر ديگر است كه برسر راه جريان آب از خارج به داخل غار به وجود آمده اند اين روسوبات به صورمختلف استالا كتيت هايي ( چكنده ) را تشكيل داده اند ودر كف غار ودر جاهايي كه آب وجود ندارد استالاكميت هايي ( چكيده) با اشكال متنوع و جذاب به فور ديده ميشود منظره داخل غار بسيا ربديع و هواي آن يسبار پاك و لطيف بوده و عاري از هر گونه گرد وغبار والودگي ميكروبي است ودر تابستان خنك ودر زمستان گرم و مطبوع است همچنين هواي داخل غار سبك بوده وحالت سكون مطلق دارد به طوري كه چنانچه شمعي در آنجا روشن كنند هيچ  گونه حركتي در شعله شمع ديده نمي شود.در برخي از معابر غار 10 الي11 كيلومتر پيشروي شده است ولي هنوز تمام كانلها و شبكه هاي ارتباطي غار كشف نشده اند در حال حاضر پس از طي مسير قابل قايقراني غار نوردي پياده در قسمت خشكي غار آغاز مي شود و گردشگران پس از طي مسافتي نسبتا طولاني مجددا با قايق ادامه مسير مي دهند تا كنون 14 كيلومتراز معابر غار كشف شده ولي تنها 4 كيلومتر از معابر كه با پرژكتور نور پردازي شده اند مورد بازديد قرار مي گيرند در مجموع بازديد از محوطه وسيع قنديل بزرگ جزاير سوم و چهارم قايقراني غار نوردي و گذر از پيچ و خم گذرگاههاي آبي و دالانهايي با سقف بلورين به بيننده مي با وراند كه در اين اثر حقيقتا يكي از شاهكار هاي جهان آفرينش است و هيچ وصفي توان توصيف اين همه شكوه و زيبايي را ندارد

تاسيسات رفاهي و تفريحي جنبي - در مجموعه سياحتي غار عليصدر براي بازديد كنندگان تسهيلاتي شامل : يك باب مهمانسرا 10 دستگاه ويلاي چوبي يك و دو خوابه 16 دستگاه سوئيت اقامتي 50 دستگاه چادر صحرائي رستوران بازارچه خريد مواد خوراكي و صنايع دستي نمازخانه سرويس بهداشتي توقفگاه اتومبيل وسايل بازي كودكان فضاي سبز و امكان كوهنوردي فراهم است .


 

نوشته شده توسط معمار در سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ ساعت 0:8 موضوع همدان شهر من | لینک ثابت


گزیده ای از سخنان امام صادق ع


گذر عمر
جوانى (فرصت نيكو ) و (نسيم رحمت) است كه بايد به خوبى از آن بهره جست و با زيركى , ذكاوت و تيز بينى آن نعمت خداداد را پاس كه اين فرصت, (ربودنى) و (رفتنى) است وضايع ساختن آن, چيزى جزغم, اندوه و پشيمانى را براى دوران پس ازآن به ارث نمى گذارد.
زندگى كوتاه است و راه كار دراز و فرصت زودگذر! تنها سرمايه گرانبهاى ما وقت است كه بازگشتى ندارد, از اين رو بزرگترين فن بهتر زيستن, بهره جستن از فرصتهاى بى نظيرى است كه برما مى گذرد; اين سخن امام صادق(عليه السلام) را بايد جدى گرفت: (من انتظر عاجله الفرصه مواجله الاستقصإ سلبته الايام فرصته, لان من شإن الايام السلب و سبيل الزمن الفوت)
به هركس فرصتى دست دهد و او به انتظار بدست آوردن فرصت كامل آن را تإخير اندازد, روزگار همان فرصت را نيز از او بربايد, زيرا كار ايام, بردن است و روش زمان, از دست رفتن.

محاسبه روزانه نفس

حق على كل مسلم يعرفناان يعرض عمله فى كل يوم و ليله على نفسه فيكون محاسب نفسه, فـان راى حسنـه استزاد منها, وان راى سيئـه استغفـر منها لئلا يخزى يوم القيمه.
بر هر مسلمانى كه ما را بشناسد سزوار است كه در هر شبانه روز عملش را برخود عرضه کرده,بازنگري کند و خود حسابگر خـويـش باشـد, اگر نيک بود بر آن بيفزايد و اگر گناه ديـد از آن آمـرزش خـواهـد تـا ايـن كه روز قيـامت رسـوا نشـود.

استقامت

لو ان شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكه و لاظلـهم الغمام و لاشـرقوا نهارا و لاكلـوا مـن فـوقهم و مـن تحت ارجلهم و لما سـئلوا الله شيئا الا اعطاهـم.
اگر شيعيان ما استقامت مى ورزيدند, هرآينه فـرشتگان با آنها دست مى دادند وابر بر آنها سايه مى انداخت و در روزمـى درخشيدنـد و از فـراسر و زير پاى خـود روزى مى خـوردنـد و چيزى از خـدا نمـى خـواستنـد, مگـر ايـن كه به آنها مـى داد.

عاقبت نيرنگ و حسادت

مـن غش اخاه و حقره و ناواه جعل الله النار ماواه. و مـن حسد مـومنا انماث الايمان فى قلبه كما ينماث الملح. هر كه با برادرش نيرنگ ورزد و او را كوچك شمارد و با اوبستيزد,خداوندآتش را جايگاهش گرداند, وهر كه برمومنى حسد ورزد, ايمان در دلـش آب شود, چنان كه نمك در آب حل شود.

پارسايى, كوشش و كمك به مومنان

لا تذهبـن بكم المذاهب فوالله لاتنال ولايتنا الا بالورع والاجهاد فى الدنيا ومـواسـاه الاخـوان فـى الله , وليـس مـن شيعتنـا مـن يظلـم الناس.
مسلكها و مذهبها شما را نبرند , به خدا سـوگند به ولايت ما نتوان رسيد جز با پارسايـى وكـوشـش در دنيا , و يارى دادن برادران براى خدا. و كسى كه به مردم ستم كند, شيعه مانيست.

نتيجه اعتماد به خدا

من يثق بالله يكفه ما اهمه مـن امر دنياه و آخرته و يحفظ له ما غاب عنه , و قد عجز مـن لـم يعد لكل بلاء صبـرا ولكل نعمه شكـرا و لكل عسـر يسرا.
هركه به خدا اعتماد ورزد, خدا مهم دنيا وآخرتش را كفايت كند و هرچه از او غايب است برايـش حفظ كند. درمانـده وناتـوان است هركه براى هـر بلا صبرى , و بـراى هـر نعمت شكـرى و بـراى هـر دشـوارى آسـانـى اى ندارد.

با ديگران چگونه باشيم

صل من قطعك,واعط من حرمك,واحسن الى من اساء اليك وسلم على من سبك.وانصف من خاصمك , واعف عمن ظلمك كما انك تحب ان يعفى عنك, فاعتبر بعفو الله عنك.الا تـرى ان شمسه اشـرقت علـى الابـرار و الفجـار. و ان مطـره ينزل علـى الصالحيـن والخاطئيـن.
با كسـى كه ازتو بريده بپيـوند, وبه آن كـه از تـو دريغ كرده بخشش كن, وبا كسى كه به تو بدى كرده نيكى كـن. و به كسى كه به تو دشنام داده سلام كـن. و باكسى كه به تـو دشمنـى ورزيـده انصاف ورز. و كسـى كه تـو را ستـم ورزيده عفو كـن, همچنان كه دوست دارى كه از تـو گذشت شود. به عفو خدا از خودت عبرت گير, آيا نمي بيني كه آفتابـش بر نيكان و بدان هر دومـى تابـد و بارانـش بر شايستگان و ناشايستگان مى بارد؟

خدا را چگونه بخوانيم

واخفض الصوت ,ان ربك الذى يعلم مـا تسـرون و ما تعلنون , قد علم مـا تريدون قبل ان تسالوه.
صـدايت را فـرود آر, زيرا خـدايى كه نهان و آشكار را مى داند سـوال ناكـرده مى داند كه شما چه مى خواهيد.

بهشت و جهنم , خير و شر واقعى

الخيـر كله امامك , و ان الشـر كله امامك ,ولن تـرى الخير والشـرالا بعد الاخـره, لان الله جل وعزجعل الخيـر كله فى الجنه والشـر كله فـى النار لانهما الباقيان.
تمام خير در برابرتوو تمام شر نيز دربرابر توست. و خيروشر را نبينـى, مگربعد از آخرت, زيرا كه خداوند عزوجل تمام خير را در بهشت و تمام شـر را در دوزخ قـرارداده , زيـرا كه ايـن دوانـد كه بـاقـى انـد.


 

نوشته شده توسط معمار در یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹ ساعت 21:2 موضوع حدیث نور | لینک ثابت